Missioon ja väärtused

Vanade Eesti puidumeistrite töö väärib uut elu

Meie eesmärgiks on Eesti algupäraste palkehitusmeistrite töö säilitamine, andes vanadele ja hästi säilinud hoonetele uue näo ja sisu. Toimugu see siis esialgses kohas  või ümber kolituna uue peremehe hoovil. Aitame meie armsad suitsutared uuesti ellu äratada nii, et nenede korstnast tõuseks jälle suitsu. Nii saabki vana suits uue elu.

Taaselustame vanad palkhooned

Meie missiooniks on leida parim võimalik säilivus ja uus praktiline kasutus vanadele palkhoonetele, mis on oma vana funktsiooni ja värskuse minetanud, aga väärivad siiski säilitamist ja oma vana hiilguse taastamist.

Vanade ehitustraditsioonide väärtustamine

Kombineerides vanu traditsioonilisi ja tänapäevaseid töövõtteid ja vahendeid on meie sooviks anda vanadele palkhoonetele aastaid kestev uus elu ja hingamine.